Допълнителни такси при закупуване на самолетни билети

Обикновено, всички приложими такси включва цената, но и ситуации има, когато по време на пътуването си, пътникът трябва да заплати други невключени такси по време на закупуване на самолетни билети. Те се издават от агента MMtravel.bg и на авиокомпанията принадлежи. Пътникът ще получи бордова карта на летището. Изгубването на билета, унищожаване или променяне – не дава право нов билет да получи той или друга някаква компенсация на сумата или възстановяване, дори самолета да изпусне.

Агентът правилно трябва да издаде билетите и пътника да информира за приложимите условия, на показ да изложи условията за резервиране на самолетни билети и продажбата им. Paravion.bg трябва да информира също и относно сроковете и условията на билета и не се нуждае от писмено потвърждение, че е разбрал пътникът условията и сроковете. Преди да закупи самолетни билети, пътникът трябва да прочете условията. Веднъж щом са закупени е ясно, че с всички срокове и условия е наясно пътникът. Той трябва да бъде поне час и половина преди излитане на летището за митнически и бордови формалности. MMtravel.bg не е отговорен за закъснения на полети, промени в разписанието, загубен багаж, случки на борда или свързани услуги. При подобни инциденти, той директно към авиокомпанията трябва да се обърне.

Пътникът може по всяко време да анулира полета си преди заминаване. Без значение каква е причината, се налагат глоби, които са обикновено в размер на 100 % от цената на самолетни билети и летищни такси. Ако позволят компаниите по-малко ограничителни глоби, Paravion.bg ще върне съответно на пътника сумата. В съответствие с политиката на авиолинията пътникът може датите на пътуването си да променя. Глобите са 100% от цената на билета обикновено.

Билетът е непрехвърляем на други лица и трябва по реда да използва, упоменат върху билета и всички сегменти на полетата в MMtravel.bg. В противен случай билета не може повече да се използва и няма да бъде възстановена сумата му за неизползваните сегменти по самолетни билети. Само на пътника е отговорността на всички изисквания да отговори за безпроблемно пътуване – визи, паспорт, застраховка, настаняване… Няма да бъде вземан под внимание всеки отказ на борда на самолета да се качи. Paravion.bg не може да е държан под отговорност за инциденти по време на полета или вреди.